Ktoré zložky potravy spôsobujú ľuďom s IBS ťažkosti?

 

 

Poďme sa spolu pozrieť na tie časti našej potravy, ktoré pri IBS spôsobujú ťažkosti a vysvetlíme si (pokúsim sa čo možno najjednoduchšie a najľahšie), prečo to tak je.

 

Jednoducho povedané, za všetko môže CUKOR. Ale nie hociaký. Taký, ktorý rýchlo v čreve fermentuje.

 

Cukor a jeho formy sú  všade okolo nás, nájdete ich v mnohých potravinách a surovinách a je dobré pochopiť, čo robia v našom tráviacom trakte. A ako trápia ľudí s citlivým trávením, tzv IBS – syndrómom dráždivého čreva.

 

Viete, čo presne znamená skratka FODMAP?

 

F – fermentovateľné

O – oligosacharidy

D – disacharidy

M – monosacharidy

A – a

P – polyoly

 

Sacharidy s krátkym reťazcom

 

Sacharidy s krátkym reťazcom sú podľa definície reťazce až do 10 cukrových jednotiek.

Mnoho sacharidov s krátkym reťazcom sa buď pomaly vstrebáva v tenkom čreve, alebo sa nevstrebáva vôbec. Sacharidy s krátkym reťazcom priťahujú vodu do lúmenu čreva a v hrubom čreve prechádzajú fermentáciou črevnými baktériami, čo vedie k produkcii plynu. Tieto aktivity spôsobujú luminálnu distenziu a u ľudí s IBS indukujú príznaky v dôsledku inherentných problémov s viscerálnou precitlivenosťou.

Tieto pozorovania viedli v priebehu rokov k vzniku mnohých stravovacích prístupov, ktoré zahŕňali obmedzenie laktózy, fruktózy, fruktánov a cukrových polyolov, samostatne alebo v kombinácii. Hľadalo sa, objavovalo, skúšalo a na niečo sa aj prišlo.

 

Poďme si na nich posvietiť a vysvetliť si, čo to tie FODMAPs sú:

 

Laktóza

 

Laktóza je disacharid zložený z dvoch cukrových jednotiek, glukózy a galaktózy. Bohatým zdrojom laktózy sú kravské mlieko, mäkké syry, sladené kondenzované mlieko, mliečne produkty. Aby sa laktóza absorbovala v tenkom čreve, musí sa hydrolyzovať na jednotlivé jednotky cukru (glukóza a galaktóza) pomocou enzýmu laktázy. Laktáza sa nachádza predovšetkým na konci črevných klkov v jejune. Produkcia laktázového enzýmu je preto citlivá na podmienky, ktoré spôsobujú poškodenie buniek črevných klkov, ako je gastroenteritída a neliečená celiakia.

 

U jedincov, ktorým chýba dostatok laktázy na dokončenie odbúravania laktózy, malabsorbovaná laktóza priťahuje vodu do tenkého čreva a nestrávená prechádza do hrubého čreva, kde je fermentovaná črevnými baktériami. Fermentácia malabsorbovanej laktózy môže mať za následok nepríjemné príznaky vrátane nadúvania, plynatosti, žalúdočných kŕčov a hnačiek. Malabsorpcia laktózy, ktorá vedie k nepríjemným príznakom, sa nazýva intolerancia laktózy.

 

Prevalencia malabsorpcie laktózy sa medzi etnickými skupinami značne líši a ovplyvňuje 30% ľudí v európskych krajinách a až 90% v niektorých častiach Ázie. V USA sa predpokladá, že malabsorpcia laktózy ovplyvňuje 15% Kaukazanov, 53% Mexičanov a 80% Afroameričanov. Prevalencia je nižšia v Austrálii a na Novom Zélande,  postihuje 6%, respektíve 9% populácie. Predpokladá sa, že malabsorpcia laktózy je rovnako častá u ľudí s IBS, ako aj bez IBS.

 

Nedostatok laktázových enzýmov sa môže vyskytnúť z mnohých dôvodov, napríklad:

  1. Nepretrvávanie expresie génu laktázy. Tento jav je pomerne častý, ale prevalencia sa značne líši podľa etnickej príslušnosti.
  2. Vrodená abnormalita. V týchto prípadoch vedie genetická výbava niektorých ľudí k nedostatočnej produkcii laktázy. Táto abnormalita sa však považuje za veľmi zriedkavú, na celom svete je len niekoľko zdokumentovaných prípadov.
  3. Ochorenia (ako je gastroenteritída, neliečená celiakia alebo parazitárne infekcie), ktoré môžu dočasne znížiť produkciu laktázy.

Ak dôjde k malabsorpcii laktózy v dôsledku poškodenia črevného epitelu (v dôsledku neliečenej celiakie alebo črevného zápalu), je stav zvyčajne prechodný a absorpcia sa zlepší, keď sa epitel zahojí. Dôležitým bodom je, že opätovné testovanie tolerancie laktózy môže byť prínosné, pretože tolerancia laktózy sa môže časom meniť a po preliečení črevných zápalov a nastolení mieru v trávení je obvykle laktózová malabsorpcia preč.

 

Cukrové polyoly

 

Polyoly sú cukrové alkoholy, ktoré zahŕňajú sorbitol, manitol, xylitol a maltitol. Polyoly sa prirodzene vyskytujú v niektorých druhoch ovocia a zeleniny, kde pôsobia ako energetické zásoby a prostriedky osmolarity. Medzi prírodné zdroje potravy sorbitolu patrí kukurica cukrová, hrušky, jablká, černice a kôstkové ovocie. Manitol sa prirodzene nachádza v zelenine, ako je karfiol, huby a hrášok. Polyoly sa tiež pridávajú do spracovaných potravín (ako sú žuvačky bez cukru, lízanky a mäty) ako náhrady cukru a zvlhčovadlá. Cukrové polyoly, ktoré sa pridávali ako aditíva do priemyselných potravín, možno identifikovať podľa nasledujúcich čísel na zozname prísad produktu: sorbitol (420), manitol (421), maltitol (965), xylitol (967) a izomalt (953). Pridané polyoly možno identifikovať aj podľa vyhlásenia na obale výrobku, „nadmerná spotreba môže mať laxatívny účinok“. Čítate zloženia produktov, ktoré si kupujete?

 

Polyoly sa absorbujú cez póry v epiteli tenkého čreva pasívnou difúziou. Rozsah, v akom sú absorbované, závisí od mnohých faktorov, medzi ktoré patrí veľkosť polyolov, veľkosť pórov, dávka, doba prechodu črevom a prítomnosť črevných ochorení, ako je celiakia či rôzne črevné zápaly.

 

Malabsorpcia sorbitolu a manitolu je pomerne častá, a to tak, že sa sorbitolová malabsorpcia sama o sebe nepovažuje za diagnózu. Napríklad sa ukázalo, že u zdravých dospelých osôb dávky 10 g a 20 g sorbitolu indukujú brušné príznaky u 32% osôb. Dôležité je, že sa ukázalo, že sorbitol a manitol indukujú gastrointestinálne príznaky u ľudí s IBS bez ohľadu na ich absorpčnú štruktúru, čo naznačuje, že obmedzenie polyolov je účinné pri kontrole symptómov IBS a nastavení terapie.

 

Pretože polyoly sa absorbujú pomaly a pasívnou difúziou, prebytočné molekuly polyolu zostávajú v tenkom čreve a priťahujú vodu. Toto zvýšenie obsahu luminálnej vody vedie k roztiahnutiu. Polyoly, ktoré unikajú absorpcii v tenkom čreve, vstupujú do hrubého čreva, kde sú fermentované baktériami hrubého čreva, čo vedie k produkcii plynu (väčšinou vodíka a metánu) a nadúvaniu.

 

Fruktóza

 

Fruktóza je prítomná v potravinách v štyroch formách:

  1. Ako monosacharid (fruktóza),
  2. Ako disacharid (sacharóza) vyrobený z glukózy a fruktózy v ekvimolárnej kombinácii,
  3. Ako oligosacharid (fruktán) zložený z 2 – 10 jednotiek fruktózy,
  4. Ako polysacharid (inulín) zložený z > 10 jednotiek fruktózy.

 

Absorpcia fruktózy nastáva uľahčenou difúziou v tenkom čreve. Absorpcia fruktózy závisí od luminálnej koncentrácie glukózy a deje sa prostredníctvom transportérov GLUT 2 a 5. Keď sa fruktóza spotrebuje v nadmernom množstve glukózy, absorbuje sa transportérom GLUT 5. Transportér GLUT 5 je špecifický pre fruktózu, ale má iba obmedzenú absorpčnú kapacitu, ktorá umožňuje len pomalý príjem fruktózy po celej dĺžke tenkého čreva. Naopak, keď sa glukóza spotrebuje v rovnakej alebo väčšej kombinácii ako fruktóza, absorpcia nastáva prostredníctvom účinnejšieho transportéra GLUT 2.

 

Pretože sa fruktóza vstrebáva pomaly a prostredníctvom uľahčenej difúzie, prebytočné molekuly fruktózy zostávajú v tenkom čreve a priťahujú vodu. Toto zvýšenie obsahu luminálnej vody v tenkom čreve vedie k roztiahnutiu. Fruktóza, ktorá uniká absorpcii v tenkom čreve, vstupuje do hrubého čreva, kde je fermentovaná baktériami hrubého čreva, čo vedie k produkcii plynu (väčšinou vodíka a metánu) a následnému nadúvaniu.

 

Preto absorpcia fruktózy závisí od spotrebovanej dávky a luminálnej koncentrácie glukózy. Ak sa spotrebuje dostatočne veľká dávka fruktózy, malabsorpcia je univerzálna. Približne jedna tretina populácie však vykazuje veľmi obmedzenú schopnosť vstrebávať voľnú fruktózu a považuje sa to za malabsorpciu fruktózy.

 

Medzi potraviny bohaté na prebytok fruktózy patrí jablko, hruška, mango, niektoré sušené ovocie, artičok, špargľa, cukrový hrášok, med, kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy a ovocná šťava.

 

Fruktány

 

Fruktány sú tvorené krátkymi reťazcami fruktózových jednotiek s jednou D-glukozylovou jednotkou na konci. Fruktány so stupňami polymerizácie (DP) 2 – 10 jednotiek sa všeobecne označujú ako frukto-oligosacharidy (FOS) alebo oligofruktóza, zatiaľ čo dlhšie reťazce tvorené viac ako 10 fruktózovými jednotkami sa označujú ako inulín.

 

Fruktány sú univerzálne malabsorbované v tenkom čreve, pretože ľuďom chýba enzým potrebný na hydrolýzu týchto sacharidov na ich jednoduché jednotky cukru. Preto sa fruktány distribuujú do hrubého čreva, kde sú rýchlo fermentované rezidentnými baktériami. To vedie k rozšíreniu bakteriálnych populácií, najmä bifidobaktérií a laktobacilov. Predpokladá sa, že bifidobaktérie a laktobacily majú celý rad priaznivých fyziologických účinkov, vrátane potlačenia rastu patogénov v hrubom čreve, zmiernenia hnačiek, zlepšenia absorpcie vápnika a podpory gastrointestinálneho imunitného systému. Medzi vedľajšie produkty fermentácie hrubého čreva patria SCFA, ako je acetát, propionát a butyrát, a plyny, ako je vodík, metán a oxid uhličitý.

 

Existujú dôkazy, ktoré naznačujú, že stupeň polymerizácie fruktánov (alebo dĺžka reťazca) nepriamo súvisí s ich osmotickými účinkami a rýchlosťou fermentácie, pričom kratšie reťazce fruktánov sú rýchlejšie fermentované a majú väčší vplyv na luminálny obsah vody a naopak.

 

Napriek týmto výhodám fruktánov nie sú všetky ich fyziologické účinky pozitívne. Zatiaľ čo menšie dávky fruktánov sú zdravými ľuďmi všeobecne dobre tolerované, vyššie dávky môžu spôsobiť príznaky gastroezofageálneho refluxu, plynatosť, nadúvanie a bolesti brucha. Tieto nepriaznivé fyziologické účinky fruktánov sa vyskytujú pri nižších dávkach u ľudí s IBS ako u zdravých ľudí. U ľudí s IBS môže ďalšia tvorba plynu, ku ktorej dochádza pri fermentácii týchto sacharidov, spôsobiť príznaky plynatosti, nadúvania a brušných ťažkostí.

 

Galaktooligosacharidy GOS

 

Galaktooligosacharidy (GOS) sú oligosacharidy prítomné v potravinách predovšetkým ako rafinóza a stacchyóza. Raffinóza je zložená z jednej fruktózy, jednej glukózy a jednej molekuly galaktózy, zatiaľ čo stachyóza je rafinóza s ďalšou molekulou galaktózy. GOS sú všeobecne malabsorbované, pretože ľuďom chýba enzým (α-galaktozidáza) potrebný na hydrolýzu galaktozidových väzieb stachyózy a rafinózy na ich jednoduché cukrové jednotky.

 

Podobne ako fruktány, aj malabsorbované GOS cestujú do hrubého čreva, kde sú rýchlo fermentované črevnými baktériami. Najmä spotreba GOS podporuje rast prospešných skupín baktérií (bifidobaktérie a laktobacily), ktoré používajú GOS ako substrát na fermentáciu. Výsledkom fermentácie GOS je produkcia plynu a produkcia SCFA, ktoré sú prospešné pre zdravie čriev.

 

Medzi bohaté zdroje GOS patrí zelenina (fazuľa, kapusta, ružičkový kel, cibuľa a čakanka) a strukoviny (sója, mungo, cícer, vlčí bôb a zelený hrášok).

sugar, FODMAP, IBS, cukor

 

Tak ako, už je vám jasnejšie, prečo práve lowFODMAP stravovanie má zmysel pri ťažkostiach so syndrómom dráždivého čreva?

 

 

Michaela Birkusová

Michaela Birkusová

Výživový špecialista

Recepty pre vás

Chceli by ste ukážku racionálnej stravy prospešnej pre vaše trávenie?

Vymením za váš e-mail, kde dostanete zopár chutných receptov na jedlá z mojej kuchyne, ktoré obohatia váš jedálniček a podporia prirodzený mikrobióm a imunitu..

Zadajte svoj e-mail, odošlite…

A do sekundy môžete zapínať sporák.